De Invloed Van Schermen Op Het Kasklimaat

Gepost 9 Sept 2015

In de meeste kassen zijn schermdoeken gemonteerd over de gehele breedte van de kas. De scherminstallatie dient om de planten te beschermen tegen overtollig licht, energie te besparen of om de kas te verduisteren. Er bestaan verschillende soorten scherm doek, die elk een andere invloed hebben op het kasklimaat. De belangrijkste eigenschappen van een schermdoek met betrekking tot het klimaat zijn:

  1. Vochtdoorlatendheid
    Schermdoeken worden vervaardigd uit folie of geweven doek. Een geweven doek laat meer vocht door dan een folie doek. Vanwege de lage vochtdoorlatendheid van folie, worden deze doeken soms gebruikt bij pas geplante groente gewassen om de luchtvochtigheid te vergroten. Een verduisteringsdoek laat door zijn gesloten structuur vrijwel geen vocht door.
  2. Isolerende werking.
    De hoogte van de energiebesparing van een doek hangt af van de weving. Een open doek heeft een lagere energiebesparing dan een gesloten doek. Door het aanbrengen van aluminium stroken kan de energiebesparing worden vergroot. Op dage met veel licht wordt een deel van het licht door deze stroken gereflecteerd en op donkere dagen wordt de uitstraling van warmte naar buiten verminderd.
  3. Lichtdoorlatendheid.
    Open doeken hebben een hogere lichtdoorlatenheid dan gesloten doeken. Verduisteringsdoeken mogen helemaal geen licht doorlaten. Hier wordt dan een zwart folie of een gesloten zwart geweven doek gebruikt.

Het gebruik van schermen heeft een grote invloed op het klimaat in de kas, vooral op de luchtvochtigheid en de temperatuurverdeling door het optreden van luchtstromingen.

Bij een goed gesloten schermdoek (geen kieren) vindt er geen uitwisseling van lucht plaats tussen de ruimte onder en boven het doek. Is het doek niet goed gesloten, dan ontstaat er een sterke luchtstroming. De warme kaslucht stijgt op en de temperatuur van de kaslucht daalt plaatselijk. Hierdoor kan er condensvorming optreden.

Bij het gebruik van het schermdoek tegen teveel instraling, kan de luchtvochtigheid onder het scherm behoorlijk oplopen. Om dit tegen te gaan wordt het doek niet volledig gesloten maar laat men een kier open.

Tijdens het gebruik van een energiedoek kunnen er horizontale temperatuurverschillen ontstaan. Dit komt omdat de verwaming is berekend voor een kas zonder energiedoek. Indien het doek gesloten is, dan is het warmteverlies door het dek aanzienlijk gereduceerd, waardoor er met een lagere buistemperatuur gewerkt kan worden. De lagere buistemperatuur heeft als gevolg dat de gevelverwarming minder warmte afgeeft met als gevolg dat het langs de gevels vaak te koud wordt. De oplossing hiervoor is het aanbrengen van extra gevelverwarming (Welke de mogelijk dient te hebben om afgesloten te worden zodra het schermdoek weer open is), ventilatoren en/of het aanbrengen van gevelschermen.

Een goed geinstalleerd scherminstallatie in combinatie met een goed ontworpen verwwarmingsinstallatie kan bijzonder veel energie besparen. Met het programma HeatCalc en HeatCalcLite kun je berekenen hoeveel energie je kan besparen voor een enkel doek, maar ook indien er twee doeken zijn geinstalleerd.