Gelijkmatig klimaat door Regelbare Gevelverwarming.

Gepost 4 Januari 2016

Onder invloed van wisselende windwichting en windsnelheid, worden er door de gevels meer of minder warmte afgevoerd. Hierdoor kunnen horizontale temperatuursverschillen ontstaan, hetgeen nadelig invloed heeft op de groei van het gewas. .

>> Lees verder ......

Invloed CO2-dosering Op Kasklimaat.

Gepost 13 Nov 2015

Bij de verbranding van aardgas komt waterdamp vrij. Bij ketels welke zijn uitgerust met een condensor wordt er ongeveer 70% van de aanweizge hoeveelheid waterdamp uit de rookgassen verwijderd. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid in de kas nauwelijks beinvloed indien men CO2 doseert. Anders wordt het wanneer er direkt CO2 wordt gedoseerd vanaf de ketel. Dit komt echter tegenwoordig nauwelijk nog voor.

>> Lees verder ......

De Invloed Van Schermen Op Het Kasklimaat

Gepost 9 Sept 2015

In de meeste kassen zijn schermdoeken gemonteerd over de gehele breedte van de kas. De scherminstallatie dient om de planten te beschermen tegen overtollig licht, energie te besparen of om de kas te verduisteren. Er bestaan verschillende soorten scherm doek, die elk een andere invloed hebben op het kasklimaat. De belangrijkste eigenschappen van een schermdoek met betrekking tot het klimaat zijn:

 • Vochtdoorlatendheid
 • Isolerende werking.
 • Lichtdoorlatendheid.
>> Lees verder ......

Geschiedenis Kasverwarming

Gepost 6 Sept 2015

Hoe onze huizen te verwarmen is een eeuwenoud probleem. Toch bestaat het beroep van verwarmingsinstallateur nog niet zo lang als aanverwante beroepen zoals loodgieter en smid. De eerste verwarmingssystemen dateren uit ongeveer 1830.

De ontwikkeling van stookplaatsen begon al honderden jaren voor onze jaartelling, in de tijd dat Midden- en Noord-Europa nog met sneeuw en ijs bedekt waren. Er werden nog geen huizen gebouwd van steen en de stookplaats bevond zich in het midden van de ruimte. De stookplaats was een eenvoudig gat in de grond en diende voor verwarming en kookdoeleinden. De rook verdween door deuropeningen, ramen en dakopeningen. In vele ontwikkelingslanden wordt er heden ten dagen nog steeds op deze manier voedsel bereid.

>> Lees verder ......

Invloed Buisverwarming Op Kasklimaat.

Gepost 3 Sept 2015

Warmtetransport vindt plaats op de volgende drie verschillende manieren:

 • Geleiding (conductie)
  Dit is transport van warmte binnen de betreffende stof. De grootte van de warmtestroom is afhankelijk van het temperatuurverschil en van de warmtegeleidingscoëfficient van de betreffende stof.
 • Straling (radiatie)
  Dit is warmteoverdracht die plaats vindt tussen twee lichamen die niet met elkaar in aanraking zijn. Dewarmteoverdracht vindt plaats door middel van elektromagnetische straling.
 • Stroming (convectie)
  Dit is warmteoverdracht door verplaatsing van een warme vloeistof of een warm gas
>> Lees verder ......