Maatwerk Of Standaard Software?

Gepost 13 juli 2015

Een keuze die niet altijd even gemakkelijk te maken is. De voor- en nadelen dienen te worden afgewogen alvorens je een besluit kan nemen. Een verkeerde keus kan veel ergernis geven. Een goed functionerend software programma kan het werk plezier en de efficiency verhogen, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Bij de keuze maatwerk of standaard software dien je minimaal van de volgende argumenten uit te gaan:

 • Standaard software is goedkoper.
  In de meeste gevallen is dit zo. Echter wanneer je de software op meerdere computers installeert kunnen de kosten voor maatwerk software wel eens lager uitvallen. Hoe kan dat? Wel bij Standaard software moet je betalen per licentie (dus per geinstalleerd programma) Maatwerk software mag je zo vaak installeren als je maar wilt, je betaalt maar één keer voor het laten ontwikkelen van het programma.
 • Standaard software bevat minder fouten.
  Standaard software wordt voordat deze op de markt wordt uitgebracht zorgvuldig getest. De meeste fouten worden tijdens deze test fase verholpen. Maatwerk software wordt eveneens getest voordat deze wordt afgeleverd. Toch kan het voorkomen dat er in de testfase niet alle fouten worden ontdekt waardoor de leverancier genoodzaakt is updates uit brengen. Indien er een fout ontdekt wordt bij maatwerk dan kan dit direkt door het software bedrijf worden opgelost. Bij standaard software moet je wachten op de volgende update.
 • Maatwerk software sluit beter aan bij bedrijfsprocedures.
  Bij het ontwikkelen van de software wordt rekening gehouden met de in het bedrijf gebruikelijke werkwijze. Hierdoor wordt de kans op het maken van fouten aanzienlijk gereduceerd.
 • Er is niet altijd een standaard programma beschikbaar.
  Voor vele handelingen/berekeningen die met de computer gemaakt worden, is niet altijd het juiste programma voorhanden. Vaak wordt dan een programma gebruikt dat slechts een deel van de taak kan vervullen of er worden meerdere programma's gebruikt. Een maatwerk programma doet wel precies wat je wilt en kan de volledige handeling/berekening verrichten. Je kan hierdoor veel efficienter werken en de kans op het maken van fouten wordt hierdoor verkleind.
 • Standaard software is minder gebruikersvriendelijk.
  Doordat de programma's zijn gemaakt voor een breed publiek, bevatten zij functies die je waarschijnlijk nooit zal gebruiken, maar die de omgang met het programma wel gecompliceerder maakt. Maatwerk daarentegen doet exact wat je wilt en verder zijn er geen extra toeters en bellen aan het programma toegevoegd. We willen het zo simpel mogelijk houden, zodat iedereen snel met het programma kan leren omgaan.
 • Maatwerk kan met het bedrijf meegroeien.
  Het programma kan ten alle tijden worden aangepast aan nieuwe eisen of worden uitgebreid indien noodzakelijk.
Waarom zou jij voor maatwerk of standaard software kiezen? Hoe denk jij hierover? Ik hoor graag jouw mening.