DSDM Methode

Gepost 4 Januari 2016

DSDM is een iteratieve methode die valt onder de Agile ontwikkelmethoden. De methode is gebaseerd op Rapid Application Development en werd in de jaren negentig geïntroduceerd door de DSDM organisatie.
In tegenstelling toto andere ontwikkelmethoden is de beschikbare tijd en geld een vast gegeven. De functionaliteit is variabel. Binnen het budget en en beschikbare tijd wordt zoveel mogelijk functionaliteit gerealiseerd.

Uitgangspunten

DSDM gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Het Stappenplan

Het DSDM-proces bestaat uit vijf fases:

 • Haalbaarheids studie
  In deze fase wordt gekeken of DSDM een geschikte methode is voor de situatie.
 • Projekt studie
  De projectorganisatie wordt opgezet, een planning, risicoinventarisatie, de architectuur voor de software wordt bepaald en een lijst met eisen en randvoorwaarden op hoog niveau worden vastgesteld.
 • Functioneel Model Iteratie Proces
  Deze fase kan uit één of meerdere iteraties bestaan afhankelijk van de complexiteit van het project. In deze fase wordt gewerkt aan functionele prototypes die bedoeld zijn om de gewenste functionaliteit duidelijk te krijgen.
 • Ontwerp fase
  Tijdens deze fase wordt de software in één of meerder iteraties ontworpen en gebouwd.
 • In gebruik name
  Installatie van de software
Bij het opstellen van de gewenste functionaliteiten is tevens in aangegeven welke functionaliteit in het uiteindelijke product aanwezig moeten zijn en welke eventueel aanwezig moeten zijn indien het budget dit toelaat. Bij de ontwikkeling worden eerst die functionaliteiten aan het product gevoegd met de hoogste prioriteit. Indien het budget het toelaat komen ook de andere functionaliteiten aan bod die een lagere prioriteit hebben.