Invloed CO2-dosering Op Kasklimaat.

Gepost 13 Nov 2015

Bij de verbranding van aardgas komt waterdamp vrij. Bij ketels welke zijn uitgerust met een condensor wordt er ongeveer 70% van de aanweizge hoeveelheid waterdamp uit de rookgassen verwijderd. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid in de kas nauwelijks beinvloed indien men CO2 doseert. Anders wordt het wanneer er direkt CO2 wordt gedoseerd vanaf de ketel. Dit komt echter tegenwoordig nauwelijk nog voor.

Om een goede verdeling van de CO2 te verkrijgen dienen deze onderin de kas te worden gedoseerd, In het algemeen is de CO2 warmer dan de kaslucht en zal daardoor stijgen. Een deel van de gedoseerde CO2 verdwijnt dan ook via de luchtramen.. Voor een goede horizontale verdeling dienen de gaatjes in de darmen niet op gelijke afstanden te zitten. In het begin van de darm waar de druk het hoogst is dienen de gaatjes verder van elkaar te zitten dan aan het eind van de darm waar de druk lager is. In de praktijk echter worden de darmen geleverd met gelijke afstanden tussen de gaatjes!

CO2 kan ook gedosserd worden door gebruik te maken van CO2-kannonnen. Met een CO2-kanon worden de rookgassen direkt de kas ingeblazen. Dit heeft als nadeel dat de luchtvochtigheid behoorlijk kan stijgen. Bovendien leveren de CO2-kanonnen ook warmte en kunnen dus alleen gebruikt worden wanneer de kastemperatuur te laag. Ook dienen de CO2-kanonnen te worden aangesloten op een buitenluchtaanzuiging om zuurstofarmoede in de kas te voorkomen

De beste methode om CO2 te doseren is om gebruik te maken van zuivere CO2. Deze methode is echter is veel gevallen vrij kostbaar. Als alternatief voor zuivere CO2 zou zijn het onttrekken van CO2 uit de buitenlucht. In de industrie zijn er vele bedrijven hiermee bezig en deze techniek zal zoals het er nu naar uit ziet, op niet al te lange termijn beschikbaar zijn voor toepassingen in de tuinbouw.